รับผลิต เสื้อยืด Ar, การ์ด Ar, ปริ้นโมเดล 3d

เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับโลกยุคดิจิตัล
ผ่านเสื้อยืด และการ์ด เผื่อเพิ่มมูลค่า และความน่าสนใจให้กับโปรดักส์
เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราได้นำเทคโนโลยีที่เราสร้าง
มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โมเดลเล็ก หรือใหญ่ เราก็รับปั้น รับปริ้น ด้วยเครื่องปริ้นคุณภาพ
เครื่องปริ้น 3D ขนาดหน้ากว้าง 20 cm x 20 cm
ความละเอียดสูงสุด 0.01 min

ร่วมประชุมงาน หารือทำระบบ Vr 360

ผลงานล่าสุด