“We pay attention to every work”
“เราใส่ใจกับงานทุกชิ้น”

ร่วมประชุมออกแบบพิพิธภัณฑ์เพื่องาน Ar

รับผลิตสื่อ Ar Vr 360 ครบวงจร

งานเล็กงานใหญ่เรายินดีให้บริการ ให้คำปรึกษา ทั้งในรูปแบบ Ar, Vr
ในด้านส่งเสริมการขาย, การศึกษา, แบบฝึกหัด, การท่องเที่ยว
สื่อการแพทย์, ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน์ ฯลฯ
เราพัฒนาทั้งระบบ ios , Android, Windows

ผลงานล่าสุด